Konsültasyon Nedir?

Hekimin izlediği hasta ile ilgili zorluk çektiği, yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü durumlarda bir başka meslektaşından görüş alma talebidir.

Klinik tıp dallarında yatan ve ayaktan tedaviye gelen hastaların bedensel sorunlarına eşlik eden ruhsal sorunlarının karşılıklı klinikler arası düzenli işbirliği içerisinde ele alınmasını ifade etmektedir.

Hastaların bedensel sorunlarına eşlik eden ruhsal  sorunlarının birlikte ele alınması gerektiğini  inanan bu amaçla genel tıp ile psikiyatri arasında adeta köprü görevi gören bir tıp dalıdır.

Amaçları

 • Dahili ve cerrahi tıp dallarından konsültasyon istemlerini yerine getirmek
 • İlgili bölümlerde yatan hastalarla ilgili ruhsal sorunları ele almak
 • Hastaların ruhsal sorunlarının çözümü için bireysel, grup psikoterapileri ve ilaç tedavilerini planlamak
 • Tedavi yaklaşımları sonucunda ilgili klinikteki hastaların yatış süresini
 • kısaltmak ve hastaların yaşam kalitelerini yükseltmek
 • Klinik tedavi ekibinin kendi uzmanlık alanıyla ilgili mesleki yükünü azaltarak zamanlarını daha verimli kullanmalarını sağlamak
 • İlgili klinikle psikiyatri arasında adeta köprü görevini yerine getirmek ve karşılıklı işbirliği içerisinde liyezon çalışmaları yürütmek
 • Klinik hizmet uygulamalarının yanısıra KLP alanıyla ilgili eğitim ve araştırma faaliyetlerini planlamak da amaçları arasında sayılabilir.

Konsültasyon liyezon psikiyatrisi (KLP) bir çok batılı ülkede bir üst ihtisas dalı olup psikiyatri uzmanları bu üst ihtisası dahiliye ve cerrahi kliniklerinde çalışarak tamamlamaktadırlar. Fizik tedavi, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz, hematoloji, onkoloji, kardiyoloji, immunoloji, alerji, dermatoloji, gastroenteroloji, plastik cerrahi ve kalp cerrahisi bölümleri bu hizmetten en çok yararlanan alanlar arasında üst sırada yer almaktadırlar.

Konsültasyon liyezon psikiyatrisinin yapılanması psikiyatriden ayrı bir anabilim dalı olma yönünde değil, psikiyatrinin bütünü içinde yer alan bir bilim dalı ve üst-ihtisas alanı olarak sürmüştür. Bunun temel nedeni basittir; konsültasyon bir genel (erişkin) psikiyatristin ana işlevlerinden biridir ve iyi bir konsültan olabilmek için tam ve kapsamlı bir psikiyatri uzmanlık eğitimi almak gereklidir. Öte yandan farklılaşan hizmet tanımları, multidisipliner yaklaşım ve uygulama ilkelerinin ve araştırma alanlarının genel psikiyatriden farklılaşması ve psikoonkoloji, psikonöroendokrinoloji, psikofarmakoloji gibi yeni alanların ortaya çıkması ise KLP’nin bir bilim dalı olarak ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir üst-ihtisas statüsünde psikiyatri ana bilim dalları içerisinde akademik yapılanmasıyla sonuçlanmıştır.

1944 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Rasim Adasal tarafından kurulmuştur. 1945 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,1946 yılında Ankara Üniversitesi kurulmuştur. 1992 yılında Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi alanında ünite olarak çalışmalar başlamış olup, 2002 yılında Prof. Dr. Hakan Kumbasar’ın kurucu başkanlığında KLP Bilim Dalı akademik yapılanmasıyla sonuçlanmıştır.

Üniversitemizde KLP’nin Kısa Tarihçesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1970 yılından itibaren Prof. Dr. Celal Köksal, Prof. Dr. Abdülkadir Özbek, Prof. Dr. Gülören Ünlüoğlu, Prof. Dr. Işık Sayıl ve Prof. Dr. Abdülkadir Çevik tarafından KLP alanına katkı veren çalışmalar yapılmıştır. 1992 yılında Doç. Dr. Hakan Kumbasar sorumluluğunda KLP çalışmalarının üniter yapıda kuruluşu ve sürdürülmesi Türkiye’de bu alandaki ilk uygulamadır. O tarihteki Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Baskan ve yönetim kurulu tarafından fakültemiz hastanelerinde görülen ihtiyaç üzerine KLP çalışmalarının İbni Sina Hastanesi’nde ünite olarak 4.katta temsili de uygun görülmüştür. 1995 yılında KLP’de öğretim görevlisi olarak göreve başlayan Dr. Atilla Soykan, 1996-98 yılları arasında akademik izinli olarak gittiği ABD’de Berkshire Medical Center’da KLP üst ihtisasını tamamlayarak KLP uzmanı olarak fakültemize dönmüş ve KLP ünitesinde çalışmalarına devam etmiştir. Psikiyatri Anabilim dalı Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Ankara Üniversitesi Senatosunun önerisiyle,Tıp fakültesi dekanı Prof. Dr. Nusret Aras ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Günal Akbay döneminde 18.09.2002 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla  Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı kurulmuştur. Prof. Dr. Hakan Kumbasar ve Prof. Dr. Atilla Soykan Bilim Dalı kurucu öğretim üyeleri olarak çalışmalarına devam etmişlerdir.

1995 yılından itibaren KLP bilim dalına önemli katkılar sağlayan  Prof. Dr. Atilla Soykan 2010 yılında fakültemizden emekli olmuştur. Anabilim dalında 2013 yılında Doçent kadrosuna atanan ve bilim dalımızda görevlendirilen Doç. Dr. Ayşegül Yılmaz Özpolat 12.2.2014 tarihinde başka bir alanda çalışmak üzere bilim dalından ayrılmıştır. Kuruluşundan itibaren çok sayıda psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, intörn doktor, doktor, uzman doktor bilim dalı çalışmalarına katılmıştır. Çalışma arkadaşlarımızın KLP bilim dalından aldıkları eğitimin yurtiçi ve yurtdışı çalıştıkları kurum ve hastanelerde kendilerine mesleki anlamda olumlu katkı sağladığı görülmektedir.

21.2.2014 tarihinde Dr Berker Duman KLP bilim dalında Uzman Doktor kadrosunda göreve başlamıştır.
Mart 2014 mevcut kadromuz Başkan Prof. Dr. Hakan Kumbasar, Uzm. Dr. Berker Duman,  Uzm. Psikolog Tuğba Ayaz, Shu. Hatice Tuncel, Shu. Fatma Küçüktepepınar, Ar. Gör. Dr. Fuad Bashirov, Ar. Gör. Dr. Kamran Aliyev, Int. Dr. Osman Bütün, Int. Dr. Mustafa Bilgili ve Tıbbi Sekreter Fatma Vural’dan oluşmaktadır. İbni Sina Hastanesi 4.kat ve Cebeci Psikiyatri Kliniği 3.katta KLP klinik hizmetleri, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmekte ve aylık 300-400 arasında konsültasyon hizmeti verilecek şekilde çalışmalara devam edilmektedir.

 • Uz.Dr.Atilla SOYKAN 1996-2000
 • Uz.Dr.Ayşegül YILMAZ 2004-2010
 • Uz.Dr.Berker DUMAN 2014- Halen devam etmektedir.

Kuruluşundan Bugüne Destek Veren Kişiler

 • İffet Alper Kumbasar
 • Cihan Kumbasar
 • Prof. Dr. Hakan Kumbasar
 • Mustafa Soykan
 • Prof. Dr. Atilla Soykan
 • Şeref Özsoy
 • Starmo Mutfak

Kuruluşundan Bugüne Destek Veren Kuruluşlar

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimliği
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Başhekimliği
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
 • Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
 • Genel Tıbbi Duruma Bağlı Psikiyatrik Belirtiler
 • Tıbbi Tedavilerin Psikiyatrik Komplikasyonları
 • Tıbbi Durumlar ve Tedavilerde Gelişen Psikolojik Reaksiyonlar
 • Psikiyatrik Durumların Tıbbi Belirtileri
 • Psikiyatrik Tedavilerin Tıbbi Komplikasyonları
 • Komorbid Tıbbi ve Psikiyatrik Durumlar

Fakültemiz Hastanelerinde 1990’lardan bugüne bazı KLP uygulamaları

 • 1999 Marmara depreminde Acil Servis ortamında yapılan kısa süreli krize müdahale uygulamaları ve hastanelerimize yatırılan depreme maruz kalan hastalara yönelik bireysel ve diğer psikoterapötik müdahaleler
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı ve ameliyathane çalışanlarına yönelik yapılan tükenmişlik (burn-out), stresle başa çıkma konularında konferanslar ve bilgilendirme toplantıları
 • Organ nakli ekibinde, nakil öncesinde hastaların değerlendirilmesi ve nakil sonrasında gerektiğinde psikiyatrik destek verilmesi
 • Dermatoloji kliniğinde Behçet hastalarına bilgilendirme toplantıları
 • Endokrin kliniğinde beslenme/ yeme bozuklukları, diyabet ve obezite hastalarına yönelik işbirliği çalışmaları
 • FTR kliniğinde parapleji ve fibromiyalji hastalarıyla yapılan ortak çalışmalar
 • Hematoloji kliniğinde hastalara K.İ.T. öncesi ve sonrası destek ve takip yapılması; ayrıca Hematoloji klinik çalışanlarına yönelik tükenmişlik konusunda eğitici toplantılar yapılması
 • Radyasyon Onkolojisi kliniğinde hastalara yönelik grup psikoterapisi uygulamaları
 • Genel Cerrahi kliniğinde Kolorektal kanser tanılı hastalar ile destekleyici grup psikoterapisi çalışmaları
 • KBB kliniği Ses Hastalıkları ünitesi ve Larinks kanserli hastalarla yürütülen çalışmalar ve grup psikoterapisi uygulamaları
 • Nefroloji kliniği Hemodiyaliz hastalarına yönelik destekleyici grup psikoterapisi uygulamaları
 • Hastanelerimiz çalışanlarına yönelik stresle başa çıkma, hasta ile, hasta ailesi ile mesleki iletişim  konularında hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi
 • Dahili tıp klinikleri ve cerrahi tıp klinikleri bölümlerinin istemleri doğrultusunda dönem dönem araştırma görevlilerine yönelik ilgili konularda eğitim toplantılarının düzenlenmesi

Fakültemiz Hastanelerinde 1990’lardan bugüne bazı KLP uygulamaları

 • 1999 Marmara depreminde Acil Servis ortamında yapılan kısa süreli krize müdahale uygulamaları ve hastanelerimize yatırılan depreme maruz kalan hastalara yönelik bireysel ve diğer psikoterapötik müdahaleler
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı ve ameliyathane çalışanlarına yönelik yapılan tükenmişlik (burn-out), stresle başa çıkma konularında konferanslar ve bilgilendirme toplantıları
 • Organ nakli ekibinde, nakil öncesinde hastaların değerlendirilmesi ve nakil sonrasında gerektiğinde psikiyatrik destek verilmesi
 • Dermatoloji kliniğinde Behçet hastalarına bilgilendirme toplantıları
 • Endokrin kliniğinde beslenme/ yeme bozuklukları, diyabet ve obezite hastalarına yönelik işbirliği çalışmaları
 • FTR kliniğinde parapleji ve fibromiyalji hastalarıyla yapılan ortak çalışmalar
 • Hematoloji kliniğinde hastalara K.İ.T. öncesi ve sonrası destek ve takip yapılması; ayrıca Hematoloji klinik çalışanlarına yönelik tükenmişlik konusunda eğitici toplantılar yapılması
 • Radyasyon Onkolojisi kliniğinde hastalara yönelik grup psikoterapisi uygulamaları
 • Genel Cerrahi kliniğinde Kolorektal kanser tanılı kolostomili hastalarla destekleyici grup psikoterapisi çalışmaları
 • KBB kliniği Ses Hastalıkları ünitesi ve Larinks kanserli hastalarla yürütülen çalışmalar ve grup psikoterapisi uygulamaları
 • Nefroloji kliniği Hemodiyaliz hastalarına yönelik destekleyici grup psikoterapisi uygulamaları
 • Hastanelerimiz çalışanlarına yönelik stresle başa çıkma, hasta ile, hasta ailesi ile mesleki iletişim  konularında hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi
 • Dahili tıp klinikleri ve cerrahi tıp klinikleri bölümlerinin istemleri doğrultusunda dönem dönem araştırma görevlilerine yönelik ilgili konularda eğitim toplantılarının düzenlenmesi
 • Dahili ve cerrahi servislerde yatan ya da bu kliniklerce ayaktan takip edilen hastalara yönelik ilaç tedavisi ve psikososyal müdahaleler yapmak
 • Dahili ve cerrahi hastalarda psikososyal ve medikal etmenlerin karşılıklı etkileşimi konusunda bilgi birikimine katkıda bulunmak
 • Dahili ve cerrahi hastalarda görülen psikiyatrik komplikasyonlar ya da komorbid durumları tanıma, acil müdahaleyi yapabilme konusunda psikiyatri ve başta nöroloji olmak üzere psikiyatri dışı asistanları, hemşireleri, sosyal hizmet uzmanlarını ve tıp öğrencilerini eğitmek
 • Konsültasyon liyezon psikiyatrisi alanında akademik eğilimli araştırma yapabilen profesyoneller yetiştirmek
 • Genel hastanenin işlevleri ve iç dinamikleri konusunda deneyimli, hastane çalışanlarının karşılaştıkları zorlukları anlayan ve gerektiğinde müdahale edebilen elemanlar yetiştirmek
 • Birçok ülkede gelişmiş üniversitelerde konsültasyon liyezon psikiyatrisi rotasyonunun çekirdek müfredatta 4-6 ay olacak şekilde psikiyatri uzmanlık eğitiminin zorunlu bir bölümü olarak uygulanmasını sağlamak ve asistan eğitimine öncelik vermek
 • Konsültasyon liyezon psikiyatrisi uygulamalarını çalışacağı diğer hastanelerde başlatabilecek ve sürdürebilecek tedavi ekibi üyeleri ve uzmanlara eğitim vermek, yetiştirmek

TEDAVİ EKİBİ KASIM 2014
20 Kasım 2014 Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. Şehsuvar Ertürk’ün Ana Bilim Dalı Akademik Kurul Üyeleri ile hatıra fotoğrafı


KLP Bilim Dalı Yeni Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Özkan ile tedavi ekibi üyeleri hatıra fotoğrafı


Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bedriye Uncu, KLP Bilim Dalı başkanı Hüseyin Özkan ve Bilim Dalı Öğretim Üyesi Hakan Kumbasar

TEDAVİ EKİBİ MART 2014 Prof. Dr. Hakan Kumbasar
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı

Uzm. Dr. Berker Duman
Öğretim Üyesi

Tıbbi Sekreter Fatma Vural
Psk. Tuğba Ayaz
Ar. Gör. Dr. Fuad Bashirov
Ar. Gör. Dr. Kamran Aliyev
SHU. Hatice Tuncel
SHU. Fatma Küçüktepepınar

ve 3 aylık eğitim için rotasyona gelen 2 asistan ve her ay değişen intörn doktorlarımız…
İbn-i Sina Hastanesi 4. Kat Cebeci Hastanesi Psikiyatri Kliniği 3. Kat

14 Mart 2014

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

9.00

CEBECİ
MAKALE

AYAKTAN GRUP PSİKOTERAPİ UYGULAMASI

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

AYAKTAN GRUP PSİKOTERAPİ UYGULAMASI

CEBECİ MAKALE

10.00

CEBECİ
VAKA
SUNUMU

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

İBNİ SİNA
SEMİNER

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

11.00

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

İBNİ SİNA
SEMİNER

PSİKİYATRİ
SEMİNER

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

12.00

ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ

KLP ASİSTAN DERS

13.00

KLP POLİKLİNİK
CEBECİ

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

KLP POLİKLİNİK
CEBECİ

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

KLP ASİSTAN DERS

14.00

KLP POLİKLİNİK
CEBECİ

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

KLP POLİKLİNİK
CEBECİ

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

15.00

KLP POLİKLİNİK
CEBECİ

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

KLP POLİKLİNİK
CEBECİ

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

16.00

KLP POLİKLİNİK
CEBECİ

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

KLP POLİKLİNİK
CEBECİ

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

17.00

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON

AYAKTAN VE YATAN HASTA KONSÜLTASYON